1

2

3

4

5

31/8/12

Μειωμένα έσοδα για τη βιομηχανία των εκδόσεων βιβλίων

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ,

Αυτό προκύπτει από την εξέλιξη που παρουσίασαν το προηγούμενο έτος τα οικονομικά αποτελέσματα δέκα μεγάλων και γνωστών εκδοτικών οίκων της χώρας.
Πρόκειται για επιχειρήσεις/βιομηχανίες έκδοσης και εμπορίας βιβλίων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 75,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημοσίευσαν ισολογισμούς της χρήσης 2011 έως τις 25 Αυγούστου 2012.
Παρ’ όλο που ορισμένες βελτίωσαν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα, τα συνολικά έσοδά τους μειώθηκαν. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 9% σε ποσοστό, υποχωρώντας από το επίπεδο των 83,25 εκατ. ευρώ το 2010 στα 75,84 εκατ. ευρώ το 2011.
Αναλυτικότερα, κατέγραψαν:
- Η εταιρεία Καστανιώτης ΑΕΒΕ πωλήσεις 5,18 εκατ. ευρώ (6,81 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,16 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 5,48 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,68 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Λιβάνης ΑΒΕ πωλήσεις 8,92 εκατ. ευρώ (10,22 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -2,41 εκατ. ευρώ (-1,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,69 εκατ. ευρώ (-1,34 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 37,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 17,74 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν -0,86 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Μεταίχμιο Εκδοτική ΑΕ πωλήσεις 6,41 εκατ. ευρώ (6,84 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 12,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,49 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,94 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Μίνωας ΑΕ πωλήσεις 4,46 εκατ. ευρώ (4,57 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,53 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,27 εκατ. ευρώ (0,15 ε-κατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Πατάκης Σ. ΑΕ πωλήσεις 12,25 εκατ. ευρώ (13,84 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 0,51 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,36 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 26,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 16,76 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 1,14 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Σαββάλας ΑΕ πωλήσεις 9,98 εκατ. ευρώ (11,61 ε-κατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 2,40 εκατ. ευρώ (0,77 ε-κατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,70 εκατ. ευρώ (-1,75 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 19,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 10,51 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 3,06 εκατ. ευρώ (1,40 ε-κατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Σταμούλη Εκδόσεις ΑΕ πωλήσεις 5,46 εκατ. ευρώ (6,26 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,54 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,64 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,17 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,04 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Σύγχρονη Εποχή ΑΕ πωλήσεις 6,12 εκατ. ευρώ (5,94 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -2,10 εκατ. ευρώ (-2,98 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,10 εκατ. ευρώ (-3,21 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,30 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν -2,00 εκατ. ευρώ (-2,31 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Χάρλενικ ΑΒΕΕ πωλήσεις 3,42 εκατ. ευρώ (3,63 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,17 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν -0,01 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Ψυχογιός ΑΕ πωλήσεις 13,66 εκατ. ευρώ (13,54 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 1,30 εκατ. ευρώ (2,43 ε-κατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 9,46 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 1,86 εκατ. ευρώ (3,17 ε-κατ. ευρώ).
Στο σύνολο των δέκα επιχειρήσεων, κερδοφόρων και ζημιογόνων μαζί, προκύπτει ζημιά προ φόρων 0,94 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι κέρδους προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ το 2010. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα μετά την καταβολή φόρων (1,70 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι 4,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) είναι ζημιά 2,65 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι ζημιάς 4,22 εκατ. ευρώ το 2010.
Η παραγωγή/εκτύπωση βιβλίων φαίνεται να κινείται πτωτικά, εν τω μεταξύ, κατά το τρέχον έτος. Το πρώτο πεντάμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος των «άλλων υπηρεσιών εκτύπωσης», στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή/εκτύπωση βιβλίων, μειώθηκε κατά 16,4%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011.

 
 
 
 
 
 
Αναδημοσιευσα Από  Ρεθεμνιωτικα Νεα

Εκτέλεσαν εν ψυχρώ 40χρονο Αλβανό στην Καλλιθέα

Ένας 40χρονος Αλβανός έπεσε νεκρός από τα πυρά αγνωστών σήμερα τα ξημερώματα επί της οδού Περικλέους στην Καλλιθέα, την ώρα που προσπαθούσε να σταθμεύσει το αυτοκίνητό του.

Οι δράστες προσέγγισαν το αυτοκίνητο του 40χρονου και τον πυροβόλησαν εξ επαφής με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.


Παράλληλα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η 30χρονη Ουκρανή συνοδηγός του θύματος, που τραυματίστηκε από τα πυρά.


Αν και τα αίτια παραμένουν ακόμη άγνωστα, φαίνεται  πως μάλλον επρόκειτο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.


 πηγη:newpost

Φοιτητές έκαναν ομαδικό σκονάκι

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ ερευνά τις καταγγελίες ότι περίπου 125 προπτυχιακοί φοιτητές αντέγραψαν στην κατ΄οίκον τελική γραπτή εξέταση ενός μαθήματος του εαρινού εξαμήνου, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη αξιωματούχοι του πανεπιστημίου, πληροφορία που, αν επαληθευτεί,θα συνιστά το μεγαλύτερο σκάνδαλο αντιγραφής σε εξετάσεις στη σύγχρονη ιστορία του ιδρύματος.
Σχεδόν οι μισοί από τους 250 φοιτητές ενδεχομένως να έχουν αντιγράψει.

"Αν οι καταγγελίες αυτές αποδειχτούν βάσιμες, θα πρόκειται για μια απολύτως μη αποδεκτή συμπεριφορά που προδίδει την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία βασίζεται η πνευματική έρευνα στο Χάρβαρντ", αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του πανεπιστημίου Ντρου Φοστ.


Οι ισχυρισμοί είδαν το φως της δημοσιότητας την άνοιξη όταν ένας καθηγητής παρατήρησε ομοιότητες μεταξύ των γραπτών.


Η υπόθεση θα εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του πανεπιστημίου το οποίο διαχειρίζεται τις παραβιάσεις του πανεπιστημιακού κανονισμού.


Οι φοιτητές που θα κριθούν υπεύθυνοι αντιμετωπίζουν τιμωρία, όπως για παράδειγμα την διαγραφή τους για ένα χρόνο από το πανεπιστήμιο, ένα από τα πιο έγκριτα στη χώρα.


"Η ακαδημαϊκή αδιαφάνεια δεν μπορεί να επιτραπεί και δεν θα επιτραπεί στο Χάρβαρντ", δήλωσε ο Μάικλ Ντ. Σμιθ, κοσμήτορας του τμήματος Τεχνών και Επιστημών του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Ο Σμιθ δεν κατονόμασε το μάθημα στο οποίο μπορεί να σημειώθηκε η απάτη. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής δεν επιτρέπουν την δημοσιοποίηση από τις πανεπιστημιακές αρχές των ονομάτων των φοιτητών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο.


Έτσι την γλιτώνουν οι εμπρηστές στην Ελλάδα

Στα μαλακά πέφτουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι εμπρηστές δασών, όπως δείχνουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Από το 2000 μέχρι το 2007 στην Ελλάδα μόνο ένας εμπρηστής καταδικάστηκε σε άνω των 5 ετών φυλάκιση, ενώ επτά στους δέκα γλύτωσαν τη φυλακή με αναστολή!
Την τελευταία δεκαετία το ποσοστό καταδίκης των εμπρηστών δάσους στην Ελλάδα (2,9%) είναι από τα χαμηλότερα παγκοσμίως αν σκεφτεί κανείς ότι στη Ρωσία είναι 90%, στην Κίνα 98%, στην Ιαπωνία 99%.

Αυτό σημαίνει ότι μόλις τρεις κατά μέσο όρο ετησίως είναι οι καταδικασθέντες για εμπρησμό δάσους και τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης.
Και όλα αυτά την ώρα που στην περίοδο 2000-2009 κατακάηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα δάσους και ξέσπασαν πάνω από 110.000 δασικές πυρκαγιές εκ των οποίων περίπου το 20% αποδόθηκε σε εμπρησμό από πρόθεση.
Σε όλες τις περιπτώσεις παραπέμφθηκαν σε δίκη και τελικά καταδικάστηκαν για εμπρησμό μόνο το 2,9% των αυτουργών.

Το προφίλ

Στα στοιχεία που παρέδωσε η Πυροσβεστική σκιαγραφείται και το προφίλ των εμπρηστών των ελληνικών δασών. Πρόκειται κυρίως για άντρες (89,1%), ελληνικής υπηκοότητας (88,5), ενήλικοι (94,7%), ηλικίας 60 ετών και άνω (32,1%), έγγαμοι με παιδιά (74,8%), μορφωτικού επιπέδου στοιχειώδους εκπαίδευσης (77,2%).
Τα στοιχεία αποδεικνύουν επίσης ότι στην πλειοψηφία τους οι εμπρηστές είναι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι σε αγροτικούς τομείς και χτυπούν κυρίως στη Μακεδονία, την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια.

Το κόλπο με τα... ψυχιατρικά προβλήματα

«Είναι μύθος η αντίληψη της κοινωνίας ότι «τις πυρκαγιές τις προκαλούν συνήθως άτομα με ψυχιατρικά προβλήματα», δηλώνει στα νέα ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος ε.α του Πυροσβεστικού Σώματος και νομικός,
«Κι αυτό γιατί στην Ελλάδα κανείς ενήλικος άνω των 20 ετών που καταδικάστηκε για εμπρησμό δάσους δεν υποβλήθηκε σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα», συμπληρώνει ο συντάκτης της έρευνας για το προφίλ του εμπρηστή.
πηγηnewsbomb

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Τι γίνεται όταν ένας εργαζόμενος της Google πεθάνει;

Κατά καιρούς έχετε δει ή έχετε ακούσει για τις εξαιρετικές συνθήκες εργασίας στη Google, αλλά για πρώτη φορά το. Forbes αναλύει την κάλυψη που παρέχει ο κολοσσός στους εργαζομένους του και στις οικογένειες τους σε περίπτωση που αυτοί αποδημήσουν εις Κύριον.

Συγκεκριμένα, εάν ένας εργαζόμενος της Google αποβιώσει όσο εργάζεται στην εταιρία, οι κληρονόμοι του θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 50% του ετήσιου μισθού του για τα επόμενα 10 χρόνια! Για παράδειγμα, εάν ο ετήσιος μισθός είναι $50.000, η οικογένεια θα λάβει $250.000 αποζημίωση ($25.000 κάθε χρόνο) μέσα στην επόμενη δεκαετία. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι ομοφυλόφιλος, η αποζημίωση εξακολουθεί να ισχύει για τον/την σύντροφο του.

Βέβαια, η Google φροντίζει σημαντικά για την υγεία των καλοπληρωμένων υπαλλήλων της, καθώς διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη και εξειδικευμένη ιατρική ομάδα και υποδομή για συνεχείς ιατρικούς ελέγχους. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, Lazlo Bock,

«Πρόσφατα βιώσαμε μία από τις αναπόφευκτες καταστάσεις της ζωής, όπου είχαμε να αντιμετωπίσουμε το θάνατο ενός από τους κοντινότερους συνεργάτες μας. Είναι μια φρικτή και δύσκολη κατάσταση, επομένως, σαν εταιρεία έπρεπε να βρούμε τρόπους να βοηθήσουμε τα παιδιά του υπαλλήλου που απεβίωσε».

Εκτός από την καταβολή του μισού μισθού για τα επόμενα δέκα χρόνια, όλες οι μετοχές του υπαλλήλου περνούν στα χέρια των παιδιών, ενώ κάθε παιδί θα λαμβάνει $1.000 μηνιαίως μέχρι να κλείσει τα 19 του χρόνια ή μέχρι τα 23, εάν συνεχίζει τις σπουδές του σε κάποιο κολέγιο ή πανεπιστήμιο. Φυσικά, τα χρήματα αυτά δίνονται στον κηδεμόνα των παιδιών ως καταπίστευμα για τη διαχείριση τους. Άλλη ενδιαφέρουσα παροχή αφορά στις εγκυμοσύνες, όπου μετά τη γέννα λαμβάνει άδεια επί πληρωμή για 4,5 μήνες και ο πατέρας μπορεί να πάρει άδεια 6 εβδομάδων. 
ΠΗΓΗ: techgear

Παλαιό Φάληρο:Οπαδοί έσπασαν καφετέρια και κάρφωσαν με μαχαίρι πελάτη

15 άτομα εισέβαλαν σε γνωστή καφετέρια του Παλαιού Φαλήρου λίγο μετά τις δύο μετά τα μεσάνυχτα.

Τα. γνωστά έγιναν, λένε οι πηγές, που αναφέρουν ότι οι 15 ήταν οπαδοί συγκεκριμένης ομάδας που τα “έχει” με τον ιδιοκτήτη που υποστηρίζει τον... αιώνιο αντίπαλο.


Οι νεαροί εισέβαλαν και άρχισαν να σπάνε το κατάστημα, επιτέθηκαν όμως με μαχαίρι εναντίον ενός από τους πελάτες που είχε την ατυχία να βρίσκεται εκεί. Στόχος του δράστη ήταν το τσαντάκι του άτυχου άνδρα το οποίο άρπαξε κατά τη διάρκεια της επίθεσης.


Ο άτυχος άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.


πηγη:newsit


Vladimir Putin: Έχει 20 επαύλεις και 43 ιδιωτικά τζετ

Ο Ρώσος πρόεδρος όπως φαίνεται έχει τεράστια περιουσία, σύμφωνα με την αναλυτική αναφορά που ετοίμασε η αντιπολίτευση για τα πλούτη του.

«Ο Putin εδώ και πολλά χρόνια επιμένει να θεωρεί την κρατική περιουσία προσωπική του και να συντηρεί ένα αναιδές, κυνικό και πολυτελές lifestyle εις βάρος των φορολογουμένων».


Αυτό δήλωσε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, παρουσιάζοντας την αναφορά με τίτλο «Η ζωή ενός σκλάβου γαλέρας», όπως είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον εαυτό του ο ίδιος ο Putin.


  Ο τρόπος ζωής του Ρώσου προέδρου για να συντηρηθεί χρειάζεται κάθε χρόνο περί τα 2,5 δισ. δολάρια, ενώ στην κατοχή του φαίνεται πως είναι 20 πολυτελείς κατοικίες (ξεχωρίζει αυτή στην λίμνη Βαλντάι, έκτασης 9.200 στρεμμάτων, με σινεμά, bowling, εκκλησία και δυο θέρετρα), 43 ιδιωτικά τζετ (ειδικά το τζετ που έχει κοσμήματα για στολισμό και κοστίζει 8 εκατ. δολάρια), 15 ελικόπτερα και 700 αυτοκίνητα για εκείνον και την συνοδεία του.


Ακόμη έχει 4 υπερλούξ γιοτ - εκ των οποίων το ένα έχει τζακούζι, μπάρμπεκιου, μαρμάρινο μπάνιο, κελάρι, ως και καταρράκτη, ενώ του ανήκει και μια συλλογή 11 ρολογιών συνολικής αξίας 700.000 δολαρίων.
Όπως λέει η αναφορά, ο Putin δηλώνει εισόδημα 113.000 δολάρια (όσο είναι ο προεδρικός μισθός), καθώς επίσης τρία παλιά αυτοκίνητα και ένα τροχόσπιτο που κληρονόμησε από τον πατέρα του.O αδερφός του Αντώνη Σαμαρά από ποιόν και γιατί ζητά 1 εκ ευρώ

Αγωγή κατά της εφημερίδας...Το Χωνί υπέβαλλε τοΜπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, όπου πρόεδρος είναι ο αδελφός του Πρωθυπουργού, Αλέξανδρος Σαμαράς, για δημοσίευμα της εφημερίδας συμφωνα με το οποίο το Ινστιτούτο είχε αύξηση εσόδων μέσα στο 2011.


 

Συγκεκριμένα, σε δελτίο τύπου της εφημερίδας με τίτλο «Ο Σαμαράς έκανε αγωγή 1.000.00 ευρώ στο Χωνί. Εμείς αποκαλύπτουμε με στοιχεία ποιος πραγματικά ψεύδεται», επισυνάπτεται απόσπασμα της αγωγής του Ινστιτούτου, όπου η διοίκηση απαντά στο συκοφαντικό όπως το χαρακτηρίζει δημοσίευμα. Όπως υποστηρίζει, το ΜΦΙ «είχε σημαντική μείωση εσόδων και μάλιστα κάτω ακόμα από το κόστος μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού». 
 
 
 
 
 
 
 
πηγη:blog

Ανησυχητικά επίπεδα πολυανθεκτικής φυματίωσης

Επιστήμονες διαπίστωσαν έναν ανησυχητικό αριθμό κρουσμάτων φυματίωσης στην Αφρική, την Ασία, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική η οποία. είναι ανθεκτική μέχρι και σε τέσσερα ισχυρά αντιβιοτικά φάρμακα.
Σε μια μεγάλη διεθνή μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην ιατρική επιθεώρηση Lancet, ερευνητές βρήκαν ότι η αναλογία τόσο της πολυανθεκτικής φυματίωσης (MDR-TB) όσο και της

εξαιρετικά πολυανθεκτικής φυματίωσης (XDR-TB) είναι υψηλότερα απ' ό,τι πιστευόταν και απειλούν τις παγκόσμιες προσπάθειες για να περιοριστεί η διάδοση της νόσου, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

"Οι περισσότερες διεθνείς συστάσεις για τον έλεγχο της φυματίωσης έχουν γίνει με προϋπόθεση ότι η MDR-TB θα βρίσκεται γύρω στο 5%. Όμως τώρα το ποσοστό της είναι 10 φορές υψηλότερο σε ορισμένα μέρη, όπου σχεδόν οι μισοί από τους ασθενείς ... μεταδίδουν στελέχη της MDR", αναφέρει σ' ένα σχόλιό του στη μελέτη ο Σβεν Χόφνερ του Σουηδικού Ινστιτούτου Ελέγχου Μεταδιδόμενων Νόσων.


Η φυματίωση είναι ήδη μια πανδημία που κατά το 2010 έπληξε 8,8 εκατ. ανθρώπους και στοίχισε τη ζωή σε 1,4 εκατ. Η ανθεκτική στα φάρμακα φυματίωση είναι πιο δύσκολη και δαπανηρή στην αντιμετώπισή της από τη συνηθισμένη φυματίωση και είναι συχνότερα θανατηφόρα. Η θεραπεία ακόμη και της συνηθισμένης φυματίωσης είναι μια μακρά διαδικασία. Οι ασθενείς χρειάζεται να παίρνουν ένα κοκτέιλ ισχυρών αντιβιοτικών επί έξι μήνες. Πολλοί ασθενείς δεν ολοκληρώνουν σωστά τη θεραπεία τους και αυτό είναι ένας παράγοντας που έχει τροφοδοτήσει τη διάδοση των μορφών της νόσου που είναι ανθεκτικές στα φάρμακα.

Οι θεραπείες της πολυανθεκτικής φυματίωσης μπορεί να κοστίσουν 200 φορές περισσότερα από αυτές της συνηθισμένης φυματίωσης, δήλωσε ο Τομ Ίβανς, επικεφαλής των επιστημόνων της Aeras, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που αναπτύσσει νέα εμβόλια κατά της φυματίωσης. Μπορεί επίσης να προκαλέσουν σοβαρές παρενέργειες όπως κώφωση και ψύχωση και μπορεί να χρειαστούν δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Στις ΗΠΑ, η θεραπεία της πολυανθεκτικής φυματίωσης μπορεί να κοστίσει 250.000 δολάρια ή και περισσότερα για κάθε ασθενή. Σε πολλές φτωχότερες χώρες, το κόστος είναι καταστροφικό για τα συστήματα υγείας και τις οικογένειες των ασθενών.

Έκρηξη βόμβας στα χέρια 33χρονου στην Σπάρτη

Έκρηξη βόμβας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Ωραίας Ελένης στη Σπάρτη.


Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στα χέρια ενός 33χρονου από την Αθήνα.


Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για το περιέργο αυτό περιστατικό ενώ ο 33χρονος μεταφέρθηκε στην Αθήνα σοβαρά τραυματισμένος. 
 
 
 
πηγη:skai

Γυναίκα απειλεί να αυτοκτονήσει στη Μεσογείων

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στην λεωφόρο Μεσογείων, όπου μια γυναίκα έχει ανέβει στην ταράτσα πολυώροφου κτιρίου και απειλεί να αυτοκτονήσει. 

 

 

Πρόκειται για το συγκρότημα «Πολιτεία» όπου στεγάζονται το νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, η Γενική Τράπεζα και πολλές ακόμη εταιρείες.
Για την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που οδήγησαν την 50χρονη γυναίκα σε αυτή την πράξη.
Πλήθος κόσμου παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι έχουν τοποθετήσει ειδικό στρώμα.
Διαπραγματευτής της αστυνομίας έχει προσεγγίσει τη γυναίκα από την διπλανή ταράτσα του συγκροτήματος και προσπαθεί να την ηρεμήσει και να τη μεταπείσει.
Στο σημείο βρίσκονται επίσης η κόρη και ο σύζυγος της.

πηγη:newsbomb

Η Λέχου πριν την πλαστική στην μύτη

Είναι κρίμα μια από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της... (και διακριτική παρουσία εν γένει) να κάνει το γύρο του διαδικτύου με αφορμή μια διαφήμιση για σαμπουάν που γύρισε το 1991.

Αλλά αυτό ακριβώς συνέβη με την Κατερίνα Λέχου, αφού η συγκεκριμένη διαφήμιση λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο για όσους ψάχνουν τι έχει αλλάξει πάνω της.


Η πλειοψηφία των δημοσιευμάτων υπερβάλλει, όπως συνήθως, καθώς μιλάει για πολλαπλές πλαστικές. Ενώ παρακολουθώντας το διαφημιστικό του Ultrex συνειδητοποιείς ότι υπάρχει όντως διαφορά στην εικόνα της Κατερίνας τώρα και τότε. Συγκεκριμένα στο μήκος και το σχήμα της μύτης της.


Ενώ για όσους αναζητούν και το πότε ακριβώς έλαβε χώρα αυτή η πλαστική, σας παραθέτουμε και ένα δεύτερο βίντεο που δείχνει την Λέχου με εμφάνιση όπως την ξέρουμε τώρα από ένα σίριαλ του 1994.


Πάντως, το αν έκανε ή οχι μια πλαστική στα 18 της, δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Λέχου είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές Ελληνίδες των τελευταίων 15 χρόνων.


Όπως αποδυκνύει και η γυμνή καλλιτεχνική φωτογράφηση που είχε κάνει πριν 3 χρόνια για λογαριασμό του Τάκη Διαμαντόπουλου.Σκότωσε μάνα και κόρη και έγραψε με το αίμα τους στον τοίχο

Ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Καζάν ομολόγησε ότι σκότωσε δύο γυναίκες και στη συνέχεια έγραψε στον τοίχο του διαμερίσματός τους με το αίμα τους «Λευτεριά στις Pussy Riot». Τα θύματα ήταν μια μητέρα και η κόρη της. Τα πτώματά τους βρέθηκαν στο διαμέρισμα με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. 

 Η ανατριχιαστική «πινελιά» του εγκλήματος είναι ότι ο δράστης έγραψε με το αίμα τους σύνθημα στον τοίχο, υπέρ του γυναικείου πανκ συγκροτήματος Pussy Riot, που κρατείται στη φυλακή. Ο 38χρονος ήταν πρώην συμφοιτητής με τη μητέρα και συνδέονταν φιλικά. Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε πείσει τη γυναίκα να του πληρώσει μέρος δανείου που είχε πάρει, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ρουβλιών.

Ο Ισπανός βασιλιάς Χουαν Κάρλος χτύπησε τον σοφέρ του!!! (video)

Ο Ισπανός βασιλιάς Χουαν Κάρλος, χτύπησε τον σοφέρ του γιατί πάρκαρε σε λάθος σημείο!!!Δείτε το video...Το επίπεδο ζωής των Ελλήνων γύρισε 34 χρόνια πίσω

Αποκαλυπτική μελέτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία. Στοιχεία-σοκ για τις δραματικές επιπτώσεις του μνημονίου στην ελληνική οικονομία περιλαμβάνει η νέα μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της αγωνιστικής δράσης των εργατικών συνδικάτων στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», από την έκθεση προκύπτει ότι το επίπεδο ζωής των Ελλήνων έχει υποχωρήσει κατά 50%, λόγω των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις και της αύξησης της φορολογίας, ενώ η αγοραστική δύναμη των νέων κατώτατων μισθών γύρισε πίσω στο 1970-1979!


Ειδικότερα, με βάση την έκθεση, τη διετία 2010-2012, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε κατά 8%, η ύφεση αυξήθηκε, ενώ η ανεργία εκτοξεύθηκε από το 17,7% το 2011 στο 24% το 2012.


Επίσης, ενώ το 2011 οι μέσες αποδοχές στην Ελλάδα έφθαναν στα 25.470 ευρώ, δηλαδή κοντά στα επίπεδα της Πορτογαλίας και της Μάλτας, με τις νέες περικοπές το 2013, θα υποχωρήσουν στα 15.000-17.000 ευρώ, πολύ κοντά στην Εσθονία, την Τσεχία και την Κροατία.


Συνολικά από το Μάιο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2012, οι περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις έφθασαν στα 4,2 δισ. ευρώ και τη διετία 2010-2011 οι μειώσεις μισθών αθροίζουν περίπου το 8% του ΑΕΠ, χωρίς όμως να έχει υποχωρήσει η ανεργία, το χρέος και η ύφεση.


Λόγω της ανεργίας, αναφέρει η έκθεση, η κοινωνική ασφάλιση έχει στερηθεί πόρους ύψους 9,5 δισ. ευρώ, την ώρα που η εισφοροδιαφυγή, η «μαύρη» εργασία, οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης και η μη καταβολή των οφειλών του κράτους από το 1993 στα ασφαλιστικά ταμεία επιδεινώνουν σοβαρά την οικονομική κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων.
πηγη:trelokouneli

30/8/12