30/8/13

Πως καθαρίζονται οι λεκέδες από αποσμητικό στα ρούχα

Απομακρύνετε το λεκέ σφουγγίζοντάς τον με ένα πανί βρεγμένο με λευκό ξύδι.

Αν η παραπάνω ενέργεια δεν επιτύχει, μουλιάστε μόνο τη λεκιασμένη περιοχή σε καθαρό οινόπνευμα για μια ώρα. 

Ελέγξτε πρώτα αν το ρούχο ξεβάφει κάνοντας μια δοκιμή σε ένα εσωτερικό τμήμα του.

Αν ο λεκές παραμένει, τρίψτε ελαφρά τη λεκιασμένη περιοχή με υγρό απορρυπαντικό ρούχων και μουλιάστε το ρούχο για μια νύχτα μέσα σε 5 λίτρα νερό στο οποίο έχετε διαλύσει 1 μεζούρα απορρυπαντικού, θερμοκρασίας όσο επιτρέπει η ετικέτα του ρούχου. 

Ελέγχετε πάντα αν το ρούχο ξεβάφει κάνοντας μια δοκιμή σε ένα εσωτερικό τμήμα του.

Πλύνετε το ρούχο ως συνήθως.

Αντιδράσεις: