13/1/14

138 εκατ. η ζημιά από την εξαγορά της Bestline

Μεγάλο μέρος του εισαγγελικού πορίσματος αφορά την εμπλοκή της εταιρείας Bestline που ελέγχονταν (100%) από τη ΔΕΜΚΟ (συμφερόντων Δ. Κοντομηνά), στην υπόθεση της έκδοσης πιστωτικών καρτών από το Τ.Τ., αλλά και την ίδια τη δανειοδότηση του ομίλου ΔΕΜΚΟ από την Τράπεζα. Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, ο οποίος νοσηλευόταν με αναπνευστικά προβλήματα όταν έγινε...γνωστή η υπόθεση, με ανακοίνωσή του δηλώνει ότι δεν υπάρχει κανένα ίχνος παρανομίας, επισημαίνοντας ότι τα δάνεια του ομίλου ΔΕΜΚΟ που έχουν συναφθεί με το Τ.Τ. υπερκαλύπτονται με εγγυήσεις από την προσωπική περιουσία του. «Τίποτε από τα αποδιδόμενα σε μένα δεν με αγγίζει. Οι εχθροί μας είναι ισχυροί, αλλά η αλήθεια είναι ισχυρότερη και στο τέλος θα λάμψει», επεσήμανε στη δήλωσή του ο επιχειρηματίας. Το πόρισμα Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, το 2008 ο Α. Φιλιππίδης με απόφαση του ΔΣ της τράπεζας επέλεξε την εταιρεία Bestline ως «στρατηγικό εταίρο» του Τ.Τ. στον τομέα έκδοσης πιστωτικών καρτών. 


Ο κ. Φιλιππίδης επέλεξε την ελεγκτική εταιρεία Deloitte, η οποία αποτίμησε την εμπορική αξία του 100% της εταιρείας Bestline στις 31-12-2007 να κυμαίνεται μεταξύ 18.100.000 ευρώ και 21.600.000 ευρώ, με κεντρική εκτιμώμενη αξία ύψους 19.800.000, ενώ με άλλη μέθοδο εκτιμήθηκε η αξία της εταιρείας στο ποσό των 2.800.000 ευρώ. Υπήρξε δηλαδή μια παρέκκλιση στις εκτιμήσεις της αξίας της εταιρείας ύψους 600%. Ομως, τον Απρίλιο του 2008, όπως αναφέρει το πόρισμα, «αντί η Τράπεζα να εξαγοράσει το 100% των μετοχών της Bestline στην εκτιμηθείσα από την Deloitte εμπορική αξία, ήτοι στο ποσό των 19.800.000 ευρώ, κατά την πιο αισιόδοξη μάλιστα εκτίμηση, με βάση τη Μέθοδο Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών, απέκτησε - συμμετείχε μόνο στο 50% της εταιρείας έναντι του ποσού των 18.900.000 ευρώ μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, χωρίς μάλιστα να κατοχυρώσει και τη θέση ισχύος των διοικητικών αποφάσεων της εν λόγω εταιρείας». 

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα έξοδα της Bestline καλύπτονταν κυρίως από το Τ.Τ., το οποίο διέθετε το πελατολόγιο και παρείχε τη ρευστότητα με ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, ενώ η ΔΕΜΚΟ, που παρείχε την τεχνογνωσία και ασκούσε τη διοίκηση, συμμετείχε μόνο στα κέρδη. Σύμφωνα με το πόρισμα, η εξαγορά της Bestline «επέφερε ζημία ύψους 138.750.467 ευρώ...». Στο πόρισμα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο και για τον δανεισμό του ομίλου ΔΕΜΚΟ, τα οποία «κρίθηκαν από τους αρμόδιους Επιθεωρητές ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος, προβληματικά, άνευ εξασφαλίσεων ουσίας και εν τέλει επιζήμια για την περιουσία της Τράπεζας». Στον πινάκα που παρατίθεται εμφανίζονται δάνεια που την 31-8-2013 παρουσιάζουν υπόλοιπο 97.539.000 ευρώ και αφορούν τόσο τη ΔΕΜΚΟ όσο και τις εταιρείες Village Roadshow τα οποία εγκρίθηκαν χωρίς επαρκείς εγγυήσεις συμφώνα με το πόρισμα. Στην υπόθεση της ΔΕΜΚΟ ασκούνται διώξεις και για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αντιδράσεις: