1/3/14

Το Facebook εξαγόρασε το WhatsApp για 16 δις δολάρια

Το Facebook προέβει στην εξαγορά του WhatsApp, για το ποσό των 4 δις δολαριών σε ρευστό, 12 δις δολάρια σε μετοχές και 3 δις δολάρια σε περιορισμένες μετοχές, που θα διοχετευτούν στους δημιουργούς και υπαλήλλους της WhatsApp. Ακριβά φαίνεται να πλήρωσε την εξαγορά το Facebook, αν κρίνει κανείς πως η εξαγορά του Viber στοίχισε μόλις 900 εκ. δολάρια. 
 

To WhatsApp θα συνεχίσει να είναι αυτόνομο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Mark Zuckerberg, ενώ ο Jan Koum δημιουργός του WhatsApp θα πάρει μία θέση στο διοικητικό συμβούλιο του Facebook. Να σημειώσουμε πως το WhatsApp έχει 450 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες κάθε μήνα.

Ο Jan σε άρθρο στο ιστολόγιο του WhatsApp έγραψε ότι: 

«Δεν θα υπάρξει καμία απολύτως διαφήμιση που θα διακόπτει την επικοινωνία σας (ΣτΜ: των χρηστών). Δεν θα υπήρχε καμία συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών μας, αν έπρεπε να συμβιβάσουμε τις βασικές αρχές που καθορίζουν πάντοτε την εταιρία μας, το όραμα μας και το προϊόν μας.»
Επίσης για να κάνει ποιο έντονα σαφές πως δεν αλλάζει τίποτα για τους χρήστες έγραψε το εξής «Να τι θα αλλάξει για εσάς, τους χρήστες μας: τίποτα.»

Αντιδράσεις: