31/1/12

1/02/2012 Κλείνουμε τους διακόπτες από τις 20:00 μέχρι τις 21:00

1η Φεβρουαρίου απο τις 20:00 μέχρι τις 21:00 κλείνουμε τους διακόπτες στέλνοντας το μήνυμα πως ένα κοινωνικό αγαθό όπως το ηλεκτρικό ρεύμα δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός πίεσης για την είσπραξη άδικων φόρων! 
Αντιδράσεις: