30/4/12

Παράνομοι οι περισσότεροι ζωολογικοί κήποι στην Ελλάδα

Η πλειονότητα των ζωολογικών κήπων στις ευρωπαϊκές χώρες δεν διασφαλίζουν ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα άγρια ζώα που φιλοξενούν. Σήμερα υπολογίζεται ότι λειτουργούν τουλάχιστον 3.500 αδειοδοτημένοι ζωολογικοί κήποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 


Ωστόσο, υπάρχουν εκατοντάδες άλλοι που λειτουργούν χωρίς άδεια και εκτός κανονισμών. Στην Ελλάδα μόνο ένας από τους 15 γνωστούς ζωολογικούς κήπους της χώρας έχει σχετική αδειοδότηση. Ο πραγματικός αριθμός του συνόλου των εγκαταστάσεων που μπορούν «εν δυνάμει» να χαρακτηρισθούν ως Ζωολογικοί Κήποι είναι άγνωστος. Μάλιστα πολλά από τα αιχμάλωτα ζώα ζουν σε συνθήκες οι οποίες δεν πληρούν τους κανόνες υγιεινής.

Αυτό καταδεικνύει τριετής έρευνα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Οργανώσεων για την Εξάλειψη της Αιχμαλωσίας των Άγριων Ζώων (ENDCAP) σε συνεργασία με την ελληνική περιβαλλοντική οργάνωση «Αρκτούρος».

Σύμφωνα με την έρευνα: 

- ζωολογικοί κήποι παραβαίνουν τις υποχρεώσεις για τη διατήρηση των ειδών, την ενημέρωση των πολιτών και την ευημερία των ζώων όπως προκύπτουν από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

- χιλιάδες ζώα σε εκατοντάδες ζωολογικούς κήπους κρατούνται σε κακές έως απαράδεκτες συνθήκες αιχμαλωσίας.

Στην Ευρώπη, ο επίσημος αριθμός των αιχμάλωτων ζώων είναι 2.000.000 ενώ ανεπίσημα υπολογίζονται σε διπλάσια. Σε καμία από τις 20 χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα δεν βρέθηκε ζωολογικός κήπος που να πληροί τις προϋποθέσεις αν και από το 2005, όλοι οι ζωολογικοί κήποι στις χώρες της ΕΕ όφειλαν να έχουν εφαρμόσει τις βασικές προϋποθέσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 1999/22 και αφού περάσουν από μία διαδικασία ελέγχου και επιθεώρησης να εφαρμόσουν μία σειρά μέτρων.ΠΗΓΗ: tovima.gr

Αντιδράσεις: