26/1/13

Κομοτηνή: Διάθεση δωρεάν ποδηλάτων σε τερματικούς σταθμούς

Δωρεάν χρήση δημοτικών ποδηλάτων θα προσφέρει ο δήμος Κομοτηνής σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εγκατάστασης έξι τερματικών σταθμών σε κεντρικά σημεία της γειτονικής πόλης. 

Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση σε ποδήλατα με αυτοματοποιημένο τρόπο και τη χρήση τους για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ένα ποδήλατο μπορεί να ενοικιαστεί από ένα συγκεκριμένο χώρο ενοικίασης, για παράδειγμα πίσω από το κτίριο της περιφέρειας, και στη συνέχεια να σταθμευθεί σε ένα διαφορετικό σημείο του συστήματος. 

Τα έξι σημεία είναι δικτυωμένα μεταξύ τους και το σύστημα αυτόματα ενημερώνεται και παύει να ισχύει η χρέωση, όταν ο χρήστης αφήνει το ποδήλατο σε έναν από τους έξι σταθμούς. Το σύστημα εγκαθίσταται στην Κομοτηνή χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά οι δημότες, καθώς αξιοποιούνται ευρωπαϊκοί πόροι.

Αντιδράσεις: