28/4/10

Το μικρότερο ψάρι του κόσμου έχει μέγεθος κουνουπιού

Το μικρότερο γνωστό είδος ψαριού στον κόσμο, που είναι ταυτόχρονα και το μικρότερο γνωστό σπονδυλόζωο, ανακαλύφθηκε σε ισχυρά όξινους βάλτους στα τροπικά δάση της Σουμάτρας και της Βόρνεο.
Τα ενήλικα άτομα του νέου είδους Paedocypris progenetica έχουν ελάχιστο μήκος 7,9 χιλιοστά,
περίπου όσο ένα μεγάλο κουνούπι, σύμφωνα με ερευνητές από τη Σιγκαπούρη και τη Βρετανία.
Λεπτά και ημιδιαφανή, τα μικροσκοπικά ψάρια ζουν ανάμεσα στις ρίζες υδρόβιων φυτών σε στάσιμα νερά γεμάτα κατάμαυρη τύρφη, όπου το pH (οξύτητα) φτάνει το 3. Τα ψάρια τρέφονται με πλαγκτόν κοντά στο χώμα του πυθμένα, το οποίο έχει πάχος έως και δέκα μέτρα.
Το P. progenetica ζει κυρίως στους τυρφώδεις βάλτους της Σουμάτρας, ενώ στη Βόρνεο εντοπίστηκε και ακόμα είδος του ίδιου γένους, το P. micromegethes, που ανακηρύσσεται το δεύτερο μικρότερο σπονδυλόζωο του γλυκού νερού με ελάχιστο μέγεθος ενήλικου ατόμου 8,8 χιλιοστά.
Και τα δύο είδη θεωρούνται απειλούμενα λόγω της καταστροφής των ενδιαιτημάτων τους
 rc-cafe.blogspot.com

Αντιδράσεις: