25/4/10

Τους καθηγητές τους στο «θρανίο» βάζουν οι μαθητές και τους ζητούν:

Τους καθηγητές τους στο «θρανίο» βάζουν οι μαθητές και τους ζητούν:
* Περισσότερη συζήτηση στην τάξη. 
* Σεβασμό στην προσωπικότητά τους και στα μαθητικά τους συμβούλια. 
* Χρήση των νέων τεχνολογιών στο μάθημα. 
* Η αξιολόγησή τους να αφορά τις επιδόσεις τους και να μην επηρεάζεται από άλλες παραμέτρους. 
* Να μην υπάρχει προκατάληψη απέναντί τους με κριτήρια όπως η εμφάνιση, η κατάθεση της γνώμης τους κ.ά.
Μόνο λίγοι καθηγητές είναι έτοιμοι για τις νέες διδακτικές προκλήσεις θεωρεί το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών
Αυτό είναι το «προφίλ» των εκπαιδευτικών όπως το σκιαγραφούν και θα το ήθελαν οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Καλλιθέας, σε έρευνα που διενήργησαν οι καθηγητές τους Νίκος Aναστασάτος, Ουρανία Γράψα, Ευαγγελία Ζαβέα, Λίνα Κεχαγιά, Αννα Ντόκου και Αννα-Μαρία Σιδηροπούλου.
Μάλιστα, οι μαθητές, στην ανοιχτή ερώτηση «τι θα ήθελαν από τους καθηγητές τους», σε ποσοστό 42% δήλωσαν ότι θέλουν περισσότερη συζήτηση στην τάξη και καλύτερη συμπεριφορά, το 17% λιγότερη ύλη και το 14% να γίνεται πιο ενδιαφέρον το μάθημα.
Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές θεωρούν ότι μόνο λίγοι καθηγητές είναι έτοιμοι για τις «νέες διδακτικές προκλήσεις».
Η πλειοψηφία δηλώνει ότι οι συζητήσεις στην τάξη καλύπτουν και θέματα «εκτός του στενού πλαισίου του μαθήματος» και ότι η «αξιολόγησή τους» δεν είναι αντικειμενική. 
Πάνω από τους μισούς μαθητές θεωρούν ότι οι καθηγητές τους είναι «μεροληπτικοί» απέναντί τους και ως κύριες αιτίες για τη μεροληπτική συμπεριφορά θεωρούν τη «συμπεριφορά τους» (ζωηροί μαθητές) και τις «επιδόσεις τους» στα μαθήματα (καλοί - κακοί μαθητές). 
Περισσότεροι από τους μισούς μαθητές θεωρούν ότι οι καθηγητές «σέβονται την προσωπικότητά τους».

Γενικά συμπεράσματα
Πώς απάντησαν οι ερωτώμενοι
6 στους 10 μαθητές δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που γίνεται το μάθημα και γι’ αυτό προτείνουν για τη βελτίωση της κατάστασης περισσότερη συζήτηση, λιγότερη ύλη και στις ίδιες περίπου αναλογίες τη χρήση νέων τεχνολογιών, ομαδικές εργασίες και εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7 στους 10 μαθητές δηλώνουν ότι πάνε φροντιστήριο.
Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι ξένες γλώσσες και τα ιδιαίτερα φροντιστήρια.
Ως αιτίες για την παρακολούθηση φροντιστηρίων δηλώνουν την επιθυμία για καλύτερες επιδόσεις, τη δυσκολία των μαθημάτων και τα κακογραμμένα βιβλία.
6 στους 10 μαθητές θεωρούν ότι οι καθηγητές είναι μεροληπτικοί απέναντί τους και ως κύρια αιτία της μεροληπτικής συμπεριφοράς των καθηγητών οι μαθητές θεωρούν τη γενικότερη συμπεριφορά τους, τις επιδόσεις τους στα μαθήματα, την ελευθερία της γνώμης, την εξωτερική τους εμφάνιση και την εθνικότητά τους.
4 στους 10 θεωρούν ότι οι καθηγητές σέβονται τα μαθητικά τους συμβούλια, 3 στους 10 έχουν αντίθετη άποψη και 3 στους 10 δεν εκφράζουν γνώμη.
3 στους 10 μαθητές πιστεύουν ότι πολλοί καθηγητές βλέπουν τη δουλειά τους ως λειτούργημα.
hamomilaki.blogspot.com

Αντιδράσεις: