22/5/12

Διήμερη αναστολή λειτουργίας του ΤΕΙ Αθήνας...Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαΐου

Την αναστολή κάθε δραστηριότητάς του αποφάσισε το ΤΕΙ Αθηνών, την Πέμπτη 29 και Παρασκευή 30 Μαΐου, υλοποιώντας απόφαση της Συνέλευσης του Ιδρύματος. Παράλληλα, προσανατολίζεται να μη δεχτεί φοιτητές από μετεγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2012- 2013 καθώς αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες του.

Στην επιστολή που έστειλε το Ίδρυμα στην υπουργό Παιδείας Αγγελική- Ευφροσύνη Κιάου αναφέρεται ότι «στην υπ΄ αρ. πρωτ. 23734/ΙΒ/06-03-2012 απόφαση του υπουργείου, η οποία αφορούσε στον καθορισμό της ετήσιας επιχορήγησης των ΤΕΙ της χώρας, ο συνολικός προϋπολογισμός του Ιδρύματός για το οικονομικό έτος 2012, συμπεριλαμβανόμενης της σίτισης, ανήλθε σε 15.350.000 ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 50% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2009. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 9 Μαρτίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, με τα αποθεματικά του Ιδρύματος, αγόρασε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία, στις 12 Μαρτίου, υπέστησαν κούρεμα κατά 68%, με συνέπεια, σήμερα, η ονομαστική τους αξία να ανέρχεται σε 1,9 εκατ. ευρώ».


Το ΤΕΙ επισημαίνει ότι, παρά τις επανειλημμένες προφορικές δεσμεύσεις του τέως υπουργού Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτη για άμεση διευθέτηση του θέματος, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή πρωτοβουλία για την οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος με συνέπεια το ΤΕΙ Αθήνας, με 28.000 φοιτητές και 37 τμήματα όλων των ειδικοτήτων, να αντιμετωπίζει πλέον «σοβαρότατα» οικονομικά προβλήματα.

Αντιδράσεις: