14/10/12

100.000 οι υπάλληλοι του δημοσίου με χρυσούς μισθούς

Τα golden boys του Δημοσίου, τους εκπροσώπους του σκληρού πυρήνα του κράτους που «διαπλέκονται» με τον κρατικό κορβανά, το προσωπικό που προσελήφθη με ρουσφέτι ή εκφράζει τις πελατειακές σχέσεις και τους, παντός είδους, πολυθεσίτες, αρπακτικά και λαμόγια που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα επιχειρεί να ελέγξει η κυβέρνηση μέσω της απογραφής τους και διασταύρωσης των περιουσιακών στοιχείων τους. Η νέα απογραφή, την οποία αποφάσισαν να διενεργήσουν οι υπουργοί Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κκ. Γιάννης Στουρνάρας και Αντώνης Μανιτάκης αντιστοίχως, εκτιμάται ότι θα αγγίξει περίπου 100.000 άτομα.
Η διεξαγωγή της απογραφής πραγματοποιείται μετά τη μειωμένη δυναμική της απογραφής του 2010, η οποία είχε αποτέλεσμα να ενταχθούν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και να υποστούν ελέγχους των περιουσιακών στοιχείων τους τα «συνήθη υποζύγια», που είναι το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου, και ταυτόχρονα να μείνουν στο… απυρόβλητο τα «λευκά κολάρα» του κράτους, που είναι τα υψηλά αμειβόμενα στελέχη, τα οποία διορίζονται από την πολιτική εξουσία σε θέσεις-«κλειδιά».

Ελεγχος σε όλους
Αυτή τη φορά όμως το πολιτικό σύστημα, θέλοντας να κάνει μια επίδειξη ήθους και αποκατάστασης της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, αποφάσισε να μην εξαιρέσει από τη νέα απογραφή ακόμη και τους υπουργούς, τους υφυπουργούς, τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς, το προσωπικό της Βουλής, τους ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες των βουλευτών και κυρίως τους διορισμένους επικεφαλής των δημοσίων οργανισμών, των ΝΠΔΔ των ΝΠΙΔ (που επιχορηγούνται από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του κρατικού τους προϋπολογισμού ή το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου), των Ανωνύμων Εταιρειών και των ΔΕΚΟ οι οποίες δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο.
Για πρώτη φορά όμως γίνεται διασταύρωση περιουσιακών στοιχείων της «στρατιάς των κομματικών εγκαθέτων», οι οποίοι διατηρούν παχυλούς μισθούς, γράφουν συνήθως στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις αποφάσεις της κυβέρνησης για μείωση των αποδοχών τους και φοροδιαφεύγουν βγάζοντας δημόσιο χρήμα στο εξωτερικό.
 
 
 
 
πηγη:tovima

Αντιδράσεις: