Σε επίσχεση προχωρούν από Δευτέρα 8 Οκτωβρίου οι βασικοί πάροχοι υγείας του ΕΟΠΥΥ (κλινικοί ιατροί, εργαστηριακοί ιατροί, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές), μετά την παραδοχή του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Μ. Σαλμά ότι ο ΕΟΠΥΥ χρεοκόπησε και αδυνατεί να φανεί συνεπής στην σύμβαση που έχει υπογράψει μαζί τους. Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς.