26/10/12

«Λουκέτο» έβαλαν 3.000 περίπτερα τα τελευταία δύο χρόνια

Περισσότερα από 3.000 περίπτερα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν τα δυο τελευταία χρόνια και περίπου 12.000 άτομα έχασαν τη δουλειά τους. Επιπλέον, το λαθρεμπόριο τσιγάρων υπερτριπλασιάσθηκε, και από το 4% ανήλθε στο 14%, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμα έσοδα από τα ταμεία του Κράτους. Αυτές είναι...
μερικές μόνο από τις συνέπειες που προκάλεσε η αύξηση κατά 40% της φορολογίας στα καπνικά προϊόντα από το 2009 έως σήμερα σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Καπνικών Εταιρειών Ευρώπης (ΕΣΚΕΕ).

Ο ΕΣΚΕΕ επισημαίνει ότι η αστάθεια στο φορολογικό σύστημα με τις απανωτές αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών που άρχισαν να επιβάλλονται από το 2009 προκαλούν διαμετρικά αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θεωρητικά προσδοκούσαν οι εμπνευστές τους.

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι αύξηση της φορολογίας των καπνικών κατά 40% από το 2009 έως σήμερα έφερε στα δημόσια ταμεία μόλις 5% επιπλέον έσοδα.

Για να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες στον κλάδο των καπνικών ο Ελληνικός Σύνδεσμος Καπνικών Εταιρειών Ευρώπης (ΕΣΚΕΕ) προτείνει την αναμόρφωση του σημερινού καθεστώτος φορολόγησης ως εξής: τον συντελεστή για τον ΕΦΚ στο 65%, τον πάγιο στο 30% και τον ελάχιστο φόρο στα 95% από 100% που είναι σήμερα.

Ο ΕΣΚΕΕ υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε μεταξύ άλλων σε αύξηση των δημόσιων εσόδων κατά657 εκατ. ευρώ στην τριετία 2013-2015 και σε αύξηση των εσόδων του εμπορίου άμεσα κατά 30% από το 2013.

Πηγη

Αντιδράσεις: