2/10/12

5.256 Δημόσιοι Υπάλληλοι αλλάζουν δουλειά – Υποχρεωτικές μετατάξεις

Με το νομοσχέδιο που έρχεται στη Βουλή για την κατάργηση ή τη συγχώνευση των 21 οργανισμών του Δημοσίου αρχίζει και ο νέος κύκλος της ζωής για του πλέον των πέντε χιλιάδων εργαζόμενους σε αυτούς

Ουσιαστικά με την κατάργηση των Οργανισμών οι υπάλληλοι μένουν χωρίς θέση εργασίας. Έχει ληφθεί πολιτική απόφαση ώστε να μην γίνουν απολύσεις, ωστόσο θα πρέπει να μετακινηθούν σε νέα θέση και αυτό θα γίνει με υποχρεωτική μετάταξη.
Εκτός από τους μόνιμους υπαλλήλους των οργανισμών που καταργούνται μετάταξη θα πάρουν και οι περίπου 600 συμβασιούχοι που υπηρετούν στους συγκεκριμένους οργανισμούς.

Οι παραπάνω υπάλληλοι θα μετακινηθούν σε άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός του ίδιου νομού. Αυτό καθώς σε διαφορετική περίπτωση εάν δηλαδή η
μετακίνηση γινόταν σε άλλο υπουργείο θα έπρεπε να καταγραφεί ως νέα πρόσληψη.

Το εάν θα μετακινηθούν ωστόσο όλοι είναι ένα ερώτημα.


Θα μπουν κριτήρια.


Η προτεραιότητα θα οριστεί με βάση την
εμπειρία, την εξειδίκευση, τα τυπικά απαιτούμενα προσόντα, αλλά και οικογενειακά κριτήρια ή μόρια σε περιπτώσεις ατόμων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως προβλέπεται απ' το νόμο.

Όσοι από τους υπαλλήλους είναι
κοντά στη σύνταξη ίσως ... προτιμηθούν για να ενταχθούν στη νέου τύπου εφεδρεία, κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί με όλους τους υπαλλήλους των προς συγχώνευση οργανισμών και στο μέλλον.πηγη:.newsit

Αντιδράσεις: