12/2/11

Άγνοια για το 112

 
 
Toξέρατε ότι όταν ταξιδεύετε στην ευρωζώνη και χρειαστείτε βοήθεια αστυνομίας ή πυροσβεστικής η ασθενοφόρο, αρκεί να καλέσετε έναν τριψήφιο αριθμό το 112 και θα βρεθεί άνθρωπος που θα σας μιλήσει στα ελληνικά;

Οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν.

Από μια έρευνα σε ολόκληρη την ...
ΕΕ που δημοσιεύτηκε, προκύπτει ότι σχεδόν τρεις στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ εξακολουθούν να αγνοούν αυτόν τον αριθμό, που μπορεί να σώσει ζωές. Εντούτοις, η νομοθεσία της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενημερώσουν τους πολίτες τους σχετικά με τον αριθμό 112.

Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου δείχνει ότι μόνο το ένα τέταρτο (26%) των ερωτηθέντων πολιτών της ΕΕ μπορούσαν να αναγνωρίσουν αμέσως το 112 ως τον αριθμό κλήσης της αστυνομίας, της πυροσβεστικής ή των ασθενοφόρων στην ΕΕ.

Μόνο σε πέντε χώρες (Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Σλοβακία) η πλειονότητα του πληθυσμού ήταν σε θέση να αναγνωρίσει το 112 ως τον αριθμό έκτακτης ανάγκης.

Αντίθετα στην Ελλάδα, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο το ποσοστό των πολιτών που γνωρίζουν τον αριθμό είναι μικρότερο του 10%.

Να σημειωθεί βέβαια πως οι Βρετανοί έχουν τάσεις απομονωτισμού, νησί άλλωστε, για την Ελλάδα όμως και την Ιταλία το ποσοστό είναι απαράδεκτα μικρό.

Πολύ περισσότερο όταν τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε ελάχιστη πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ (από 22% το 2008 σε 26% το 2011).

Ωστόσο, σε ορισμένες χώρες πολύ περισσότεροι οι πολίτες γνωρίζουν ότι το 112 είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης σε σχέση με πέρυσι.

Αυστρία (αύξηση από 31% σε 39%), Φινλανδία (αύξηση από 50% σε 56%) και Κάτω Χώρες (αύξηση από 45% σε 50%).

Παρόλο που οι περισσότερες χώρες της ΕΕ αναφέρουν ότι έχουν λάβει κάποια μέτρα για την προβολή του 112 (όπως η αναγραφή του αριθμού στα οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης), σύμφωνα με την έρευνα, μόλις 27% των πολιτών της ΕΕ δήλωσαν ότι έλαβαν πληροφορίες για τον αριθμό 112 κατά την διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Εξαιτίας της βραδείας προόδου, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσο τα κράτη μέλη έχουν εκπληρώσει επαρκώς την υποχρέωσή τους να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά με το 112.

Αντιδράσεις: