23/6/12

ΜΕΙΩΘΗΚΕ 1,3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Μείωση 59% ή 1,3 δισ. ευρώ παρουσίασε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών τον Απρίλιο του 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και διαμορφώθηκε στα 912 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Στα...
αρνητικά στοιχεία περιλαμβάνονται η μείωση του τουριστικού συναλλάγματος, αλλά και η υποχώρηση των εισπράξεων από τη ναυτιλία.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 807 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης κατά 366 εκατ. ευρώ των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 277 εκατ. ευρώ, καθώς και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 165 εκατ. ευρώ.
Εμπορικό έλλειμμα
Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 280 εκατ. ευρώ ή 14,0%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις από εξαγωγές έμειναν ουσιαστικά στάσιμες (-0,3%).
Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 164 εκατ. ευρώ λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων κυρίως από υπηρεσίες μεταφορών και δευτερευόντως από ταξιδιωτικές υπηρεσίες, καθώς και λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες.
Ειδικότερα, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2011, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν κατά 8,4%, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος μειώθηκαν κατά 35,7%, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 24,8%.
Τον ίδιο μήνα οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών μειώθηκαν κατά 6,5%, σύμφωνα με την έρευνα συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρουσίασαν μικρή μείωση (2,6%), αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν αισθητά (κατά 19,3%), με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι καθαρές εισπράξεις κατά 17,9%.
Το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 3,8 δισ. ευρώ ή 40,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 5,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 2 δισ. ευρώ, την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 662 εκατ. ευρώ και δευτερευόντως τόσο τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 512 εκατ. ευρώ, όσο και την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων κατά 86 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε μείωση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 554 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η μείωση αυτή έχει προκύψει ως το συνδυασμένο αποτέλεσμα της καταγραφής του μηνός Ιανουαρίου, η οποία ήταν σημαντικά μειωμένη σε σύγκριση με εκείνη του Ιανουαρίου του 2011, δεδομένου ότι η τελευταία περιελάμβανε δαπάνη εισαγωγών του 2010, και πιθανώς της μείωσης του όγκου των εισαγωγών το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2012. Πάντως το Μάρτιο του τρέχοντος έτους οι καθαρές πληρωμές για αγορές καυσίμων σχεδόν διπλασιάστηκαν.
 
Εμπορικό ισοζύγιο

Ειδικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 1,25 δισ. ευρώ (ή 28,9%) και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 737 εκατ. ευρώ, ενώ μειώθηκαν αισθητά και οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων, όπως ήδη αναφέρθηκε. Οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 5,8%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με σχετικά ταχύτερο ρυθμό (12,1%).
Ταξιδιωτικές δαπάνες
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών και στη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες, καθώς και ? σε πολύ μικρότερο βαθμό ? στην αύξηση των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους μειώθηκαν αισθητά (κατά 12,2%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αντανακλώντας και τη μείωση των αφίξεων μη κατοίκων με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,8% (σύμφωνα με τα στοιχεία της «έρευνας συνόρων» της Τράπεζας της Ελλάδος).
Ταυτόχρονα όμως, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος περιορίστηκαν κατά 24,1%, με αποτέλεσμα την αύξηση των καθαρών εισπράξεων κατά 75 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) παρέμειναν στάσιμες, αλλά οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν κατά 13,7%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να αυξηθούν κατά 338 εκατ. ευρώ. Αντιδράσεις: