24/6/12

"Οργιάζει" ο αριθμός των ανασφάλιστων

Παρά την εδραίωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης ο αριθμός των ανασφάλιστων πολλαπλασιάζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΠΕ για τους πέντε πρώτους μήνες του 2012, από τους 25.619 εργαζόμενους οι 9.024 ήταν ανασφάλιστοι.

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στα 4,75 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως προκύπτει από την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων, 55% των ελέγχων έγινε σε δραστηριότητες επιχειρήσεων εστίασης και το ποσοστό ανασφάλιστης εργασίας ήταν 65%, ενώ ακολουθεί το λιανικό εμπόριο όπου έγινε το 20% των ελέγχων και βρέθηκαν 12% ανασφάλιστοι. Το 4% των ελέγχων αφορούν τις βιοτεχνίες και διαπιστώθηκε ποσοστό 10% ανασφάλιστων.

Ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Μιχάλης Χάλαρης επισημαίνει ότι όσο καθυστερούν οι εργοδότες να αντιληφθούν ότι αν δεν βάλουν οι ίδιοι «φρένο» στις μειώσεις μισθών θα συμπαρασυρθούν στον οικονομικό κατήφορο τόσο περισσότερο δυσοίωνα θα γίνονται τα πράγματα. Ακόμη ο κ. Χάλαρης τονίζει ότι η παρατηρούμενη αδράνεια των κοινωνικών εταίρων και η χρήση των νομοθετικών δυνατοτήτων ως κανόνας, αντί ως εξαίρεση υπό ειδικές περιστάσεις, αναμένεται να οδηγήσει την πολιτεία σε αναθεώρηση μέτρων που έχει λάβει.Seleo.gr

Αντιδράσεις: