21/6/12

Σχετικά με τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2012-2013, του αιρετού Δημήτρη Μπράτη

 

Μπράτης Δημήτρης                                                                            
 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ       
d.mpratis@gmail.com                             
http://www.mpratis.gr                            
τηλ. 6974750402 – 2103312790
2103442884               
fax: 2103246893            

Σχετικά με τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών και τους μόνιμους  διορισμούς
εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2012-2013
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι
 Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών και τους μόνιμους  διορισμούς εκπαιδευτικών Π.Ε. για το σχολικό έτος 2012-2013 , σας ενημερώνω για τα εξής :
1. Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας η φετινή εγκύκλιος  για την υποβολή αιτήσεων για  ένταξη στους πίνακες προσωρινών  αναπληρωτών,  αναμένεται να εκδοθεί τέλος Ιουνίου - αρχές Ιουλίου. Στην εγκύκλιο θα αναφέρονται και οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

2. Το "κλείδωμα" των πινάκων εξακολουθεί να ισχύει, αφού δεν υπήρξε κατάργηση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του Ν 3848/2010 παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν για αυτό από τους αιρετούς και τη ΔΟΕ .Έτσι η προϋπηρεσία εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι τις 30/06/10.

3. Για τους μόνιμους διορισμούς  θα εκδοθεί άλλη εγκύκλιος και θα υποβληθούν νέες αιτήσεις. Οι  μόνιμοι διορισμοί και φέτος θα γίνουν με βάση το 60% - 40% , σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3848/2010  και την υπ΄ αριθμ. 21406/Δ2/29-2-12 Υπουργική Απόφαση. Επισημαίνω ότι, σύμφωνα με το νόμο , αν  για κάποια ειδικότητα,  έχει εξαντληθεί ο πίνακας διοριστέων  του ΑΣΕΠ,  όλες οι προσλήψεις γίνονται από τον ενιαίο πίνακα.

4. Ως προς  τον αριθμό των προσλήψεων κανείς δε γνωρίζει ακόμη πόσοι μόνιμοι διορισμοί θα γίνουν  και πόσες προσλήψεις αναπληρωτών.

Υπενθυμίζω ότι το σχολικό έτος 2011-12 έγιναν 133 μόνιμοι διορισμοί( 50 δάσκαλοι, 61 νηπιαγωγοί , 16 Αγγλικής Γλώσσας  , 6 Φυσικής Αγωγής) και 11.648 προσλήψεις αναπληρωτών ( εκ των οποίων 2000 περίπου μειωμένου ωραρίου).

Σχετικά (κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους) :
Δημήτρης Μπράτης

Αντιδράσεις: