10/1/11

Ο εγκέφαλός σας βλέπει γραμμές ή στήλες????

γραμμές
Σας έχω ένα πολύ ενδιαφέρον τεστ όπου θα μάθετε αν ο εγκέφαλός σας εστιάζει καλύτερα στις γραμμές ή στις στήλες. Λοιπόν παρατηρήστε την εικόνα στα αριστερά και εστιάστε στο μικρό τετράγωνο στη μέση για 60 δευτερόλεπτα. Μετά εστιάστε στο τετράγωνο στη μέση της εικόνας στα δεξιά. Εσείς τι βλέπετε πρώτο; Γραμμές η στήλες;

Αντιδράσεις: