24/1/11

"Δεν θα αυξηθούν ξανά οι συντελεστές ΦΠΑ"Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου με συνέντευξή του στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία υποστήριξε ότι δεν είναι στις προθέσεις του να "επιβαρυνθούν μαζικά μισθωτοί και συνταξιούχοι", ενώ τόνισε πως δεν θα αυξηθούν ξανά οι συντελεστές ΦΠΑ. "Τα προγράμματα προσαρμογής που έχουν....
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας και βιωσιμότητας είναι αυτά που στηρίζονται, κυρίως, στη μείωση των κρατικών δαπανών...Είμαστε πια στο σημείο που περαιτέρω αύξηση των συντελεστών, π.χ. στο ΦΠΑ, δεν θα μπορέσει να αποδώσει περισσότερα έσοδα". Κάτι μας θυμίζει αυτό.. Τελευταία φορά που το είχε πει ο Υπουργός είχαμε αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά.. Να δούμε τι αύξηση θα βρει να κάνει τώρα..

Αντιδράσεις: