25/11/11

ΑΠΕΡΓΙΕΣ 28/11/2011

Εργαζόμενοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ)


Εργαζόμενοι στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), Την πραγματοποίηση πενθήμερων κυλιόμενων απεργιών, αρχής γενομένης από τις 15 Νοεμβρίου, ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι στην ΚτΠ ΑΕ. Σε ανοικτή επιστολή τους αναφέρουν ότι το νέο πολυνομοσχέδιο έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των αποδοχών τους έως και 50%. Επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κανείς προφανής λόγος για τη μείωση, δεδομένου ότι το σύνολο των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας χρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους σε ποσοστό 95%. Στην επιστολή τους επίσης αναφέρονται σε παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπισή τους με τη συμβολή των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Αντιδράσεις: