30/11/11

Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στο Μαρκόπουλο

Με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου ενέκρινε τη δημιουργία (χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία) Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών και Οστών, πλησίον του υφιστάμενου κοιμητηρίου και σε χώρο που ανήκει στον δήμο.
Ο χώρος της κατασκευής του αποτεφρωτηρίου βρίσκεται μακριά από κάθε κτίσμα λειτουργικά και οπτικά. Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή τονίζει πως η κατασκευή πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του νόμου 3448/06 και δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι και θα ακολουθηθεί σύγχρονη τεχνολογία, όπως ορίζει η ΚΥΑ (Αρ. Οικ. 20232, Αρ. Φ. 745).
Η θέση του αποτεφρωτηρίου θεωρείται ιδανική, καθώς βρίσκεται κοντά στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και είναι στο τέλος της Αττικής Οδού, εξυπηρετώντας τους οδικούς άξονες Αθηνών-Λαμίας, Κορίνθου και τις ανάγκες του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Πέραν της κοινωνικής διάστασης, η λειτουργία του αποτεφρωτηρίου θα έχει και οικονομικά οφέλη για τον Δήμο Μαρκοπούλου. Το κόστος κατασκευής θα καλυφθεί είτε από ιδιωτικά κεφάλαια είτε από χρηματοδότηση (δάνειο) τράπεζας. Σε καμία περίπτωση, η μελέτη και η κατασκευή του αποτεφρωτηρίου δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Μαρκοπούλου.

mesogianews.gr

Αντιδράσεις: