30/8/12

Κοντά σε συμφωνία για το Alter

Θέμα χρόνου πρέπει να θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η δρομολόγηση της επαναλειτουργίας του ALTER. 

Ύστερα από μακρά περίοδο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι τα πράγματα καταλήγουν σε συγκεκριμένη συμφωνία με μεταβολές στη σύνθεσή του και την είσοδο νέου βασικού μετόχου.

Αντιδράσεις: