31/8/12

Μειωμένα έσοδα για τη βιομηχανία των εκδόσεων βιβλίων

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ,

Αυτό προκύπτει από την εξέλιξη που παρουσίασαν το προηγούμενο έτος τα οικονομικά αποτελέσματα δέκα μεγάλων και γνωστών εκδοτικών οίκων της χώρας.
Πρόκειται για επιχειρήσεις/βιομηχανίες έκδοσης και εμπορίας βιβλίων με πωλήσεις άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ η κάθε μία και συνολικές πωλήσεις 75,8 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημοσίευσαν ισολογισμούς της χρήσης 2011 έως τις 25 Αυγούστου 2012.
Παρ’ όλο που ορισμένες βελτίωσαν την οικονομική τους αποτελεσματικότητα, τα συνολικά έσοδά τους μειώθηκαν. Συγκεκριμένα, μειώθηκαν κατά 7,4 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 9% σε ποσοστό, υποχωρώντας από το επίπεδο των 83,25 εκατ. ευρώ το 2010 στα 75,84 εκατ. ευρώ το 2011.
Αναλυτικότερα, κατέγραψαν:
- Η εταιρεία Καστανιώτης ΑΕΒΕ πωλήσεις 5,18 εκατ. ευρώ (6,81 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,16 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,16 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,42 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 5,48 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,68 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Λιβάνης ΑΒΕ πωλήσεις 8,92 εκατ. ευρώ (10,22 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -2,41 εκατ. ευρώ (-1,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,69 εκατ. ευρώ (-1,34 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 37,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 17,74 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν -0,86 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Μεταίχμιο Εκδοτική ΑΕ πωλήσεις 6,41 εκατ. ευρώ (6,84 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 12,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,49 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,94 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Μίνωας ΑΕ πωλήσεις 4,46 εκατ. ευρώ (4,57 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,73 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,53 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,27 εκατ. ευρώ (0,15 ε-κατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Πατάκης Σ. ΑΕ πωλήσεις 12,25 εκατ. ευρώ (13,84 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 0,51 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,36 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 26,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 16,76 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 1,14 εκατ. ευρώ (0,87 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Σαββάλας ΑΕ πωλήσεις 9,98 εκατ. ευρώ (11,61 ε-κατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 2,40 εκατ. ευρώ (0,77 ε-κατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,70 εκατ. ευρώ (-1,75 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 19,04 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 10,51 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 3,06 εκατ. ευρώ (1,40 ε-κατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Σταμούλη Εκδόσεις ΑΕ πωλήσεις 5,46 εκατ. ευρώ (6,26 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,54 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,64 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,79 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,17 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 0,04 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Σύγχρονη Εποχή ΑΕ πωλήσεις 6,12 εκατ. ευρώ (5,94 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -2,10 εκατ. ευρώ (-2,98 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,10 εκατ. ευρώ (-3,21 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,02 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,30 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν -2,00 εκατ. ευρώ (-2,31 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Χάρλενικ ΑΒΕΕ πωλήσεις 3,42 εκατ. ευρώ (3,63 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,17 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν -0,01 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ).
- Η εταιρεία Ψυχογιός ΑΕ πωλήσεις 13,66 εκατ. ευρώ (13,54 εκατ. ευρώ το 2010), κέρδη προ φόρων 1,30 εκατ. ευρώ (2,43 ε-κατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,95 εκατ. ευρώ (1,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,22 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 9,46 εκατ. ευρώ. Τα προ αποσβέσεων, φόρων και τόκων κέρδη της ήταν 1,86 εκατ. ευρώ (3,17 ε-κατ. ευρώ).
Στο σύνολο των δέκα επιχειρήσεων, κερδοφόρων και ζημιογόνων μαζί, προκύπτει ζημιά προ φόρων 0,94 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι κέρδους προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ το 2010. Το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα μετά την καταβολή φόρων (1,70 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι 4,41 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) είναι ζημιά 2,65 εκατ. ευρώ το 2011 έναντι ζημιάς 4,22 εκατ. ευρώ το 2010.
Η παραγωγή/εκτύπωση βιβλίων φαίνεται να κινείται πτωτικά, εν τω μεταξύ, κατά το τρέχον έτος. Το πρώτο πεντάμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος των «άλλων υπηρεσιών εκτύπωσης», στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή/εκτύπωση βιβλίων, μειώθηκε κατά 16,4%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011.

 
 
 
 
 
 
Αναδημοσιευσα Από  Ρεθεμνιωτικα Νεα

Αντιδράσεις: