24/8/11

Πρόσληψη περίπου 24.000 εκπαιδευτικών

Περίπου 24.000 θέσεις εργασίας στον κλάδο της εκπαίδευσης εγκρίθηκαν, σήμερα, από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Παιδείας, αφορώντας στο έτος 2011- 2012.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προωθεί την πρόσληψη:
250 διδασκόντων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου.
1.300 ατόμων που θα πλαισιώσουν το εκπαιδευτικό προσωπικό σε θέσεις επιστημονικών συνεργατών στα Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
20.720 Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις ΣΜΕΑ & ΚΔΑΥ και στα μειονοτικά σχολεία.Αντιδράσεις: