24/8/11

Ο καιρός στο Google maps


Το Google maps πρόσθεσε την δυνατότητα να δείτε τον καιρό μέσω του Google maps, με δεδομένα που λαμβάνει μέσω του weather.com.
Για να το δείτε πηγαίνετε το mouse στο πάνω δεξί σημείο του χάρτη στο widget και από τη λίστα που εμφανίζεται επιλέξτε Καιρός.

Αντιδράσεις: