25/8/11

Αυθαίρετα: Μειώνονται τα πρόστιμα για: πατάρια, σοφίτες, υπόγεια - Εισάγεται συντελεστής παλαιότητας

Μειώσεις στα πρόστιμα για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.Ο κ. Παπακωνσταντίνου που ανακοίνωσε ουσιαστικές αλλαγές στο νομοσχέδιο, δήλωσε παρ΄όλα αυτά ότι το υπουργείο είναι ανοιχτό και σε περαιτέρω αλλαγές αν χρειαστεί.

Μεταξύ των αλλαγών, είναι και αυτή που προβλέπει μειωτικό συντελεστή για υπόγεια, πατάρια και σοφίτες και αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν μικρότερα πρόστιμα για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Εισάγεται επιπλέον κοινωνικός συντελεστής για την κύρια και μοναδική κατοικία των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) με χαμηλό εισόδημα και ο συντελεστής παλαιότητας και όσο παλαιότερο είναι το αυθαίρετο τόσο μικρότερο θα είναι και το πρόστιμο.

Αποσαφηνίζεται επίσης ότι εξαιρούνται των ρυθμίσεων τα ακίνητα που έχουν χτιστεί χωρίς άδεια πριν από το 1955 και αυτά που έχουν τακτοποιηθεί με παλαιότερους νόμους.

O κ. Παπακωνσταντίνου δήλωσε ανοιχτός να συζητήσει αν θα πρέπει να απαλειφθεί ο χρόνος των 20 και 40 ετών που έχει προσδιοριστεί για τη διατήρηση των εκτός και εντός σχεδίου αυθαιρέτων, ενώ ο όρος "διατήρηση αυθαιρέτων" αντικαθίσταται από τον όρο "αναστολή των κυρώσεων" προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επίσης δήλωσε ανοιχτός και για την απόδοση μέρους των προστίμων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, προεχόντως στο ΙΚΑ.

Ουσιαστικές αλλαγές ανακοίνωσε όμως ο κ. Παπακωνσταντίνου και στο σκέλος που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων με κεντρικό άξονα την μεγαλύτερη "νομική ασφάλεια" για το δίκτυο NATURA, όπως ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου.


Αντιδράσεις: