23/8/11

Οι όροι για τις μετατάξεις στο Δημόσιο


  • Προϋπηρεσία, οικογενειακή κατάσταση, εμπειρία και σπουδές στον τομέα εργασίας, τα κριτήρια που θα παίζουν βαρύνοντα ρόλο στη διαδικασία κατάληψης μίας θέσης
Με κριτήρια που έχουν σχέση με την προϋπηρεσία, την οικογενειακή κατάσταση, την εμπειρία και τις σπουδές στον τομέα εργασίας, αλλά και τη διαδικασία κατάληψης της θέσης -θα προτάσσονται οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί μέσω ΑΣΕΠ σε περίπτωση ισοβαθμίας έναντι των συναδέλφων τους με την ίδια ειδικότητα, που έχουν "μονιμοποιηθεί" έπειτα από αλλεπάλληλες συμβάσεις έργου- θα επιλέγεται το προσωπικό που θα μεταταγεί αμέσως από τους υπό συγχώνευση και κατάργηση φορείς στους νέους οργανισμούς που θα δημιουργηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μοριοδότησης για τη διαδικασία αξιολόγησης με στόχο να επιλέγονται οι αξιότεροι για τη στελέχωση των νέων οργανισμών σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες για την κατάληψη μίας οργανικής θέσης. Από τη διαδικασία θα προκύψει και το πλεονάζον προσωπικό ενός συγχωνευόμενου ή καταργούμενου φορέα με "οδηγό" το σχέδιο που ανακοινώθηκε για την ΕΡΤ. Πιο συγκεκριμένα:
  • Σε κάθε οργανισμό θα οριστούν ανεξάρτητοι φορείς, οι οποίοι σε συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους που θα επιλέξει η κυβέρνηση θα αξιολογήσουν το προσωπικό. Θα επιλέξουν με βάση το νέο οργανόγραμμα του φορέα όσους υπαλλήλους θα μεταταγούν αμέσως -έπειτα από αξιολόγηση- και όσοι πλεονάζουν θα τεθούν σε καθεστώς "εφεδρείας" και θα καταταχθούν στους πίνακες του ΑΣΕΠ. 
  • Αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι το πλεονάζον προσωπικό θα καθοριστεί από τον φορέα υποδοχής. Στην προσπάθειά της η κυβέρνηση να διαμορφώσει ένα πλαίσιο αξιοκρατικής επιλογής επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να προσδιοριστούν και σε αυτό το στάδιο κριτήρια όπως η προϋπηρεσία και η εμπειρία του υπαλλήλου, η οικογενειακή του κατάσταση, οι σπουδές στο αντικείμενο ενασχόλησής του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κατέλαβε τη θέση.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση της συγχώνευσης 3 οργανισμών (π.χ. ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ και ΘΕΜΙΣ) στο οργανόγραμμα του νέου φορέα μπορεί να προβλέπεται ότι χρειάζονται 5 οδηγοί και οι υποψήφιοι να είναι 7. Θα μεταταγούν στον νέο φορέα οι 5 που θα αξιολογηθούν θετικά από την ανεξάρτητη επιτροπή με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια. Οι 2 εργαζόμενοι που θα κριθούν ως πλεονάζον προσωπικό θα καταταγούν στους πίνακες του ΑΣΕΠ και θα τεθούν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
Κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν ότι η αξιολόγηση για την επιλογή του πλεονάζοντος προσωπικού θα είναι δυσκολότερη σε ειδικότητες όπως δημοσιογράφοι, λογιστές κ.λπ., προκειμένου να μεταταγούν στις κενές οργανικές θέσεις οι καλύτεροι.
Ποιοι φορείς ακολουθούν μετά την ΕΡΤ
Από Οκτώβριο οι συγχωνεύσεις
Από τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία κατάργησης και συγχώνευσης των υπόλοιπων 10 μεγάλων οργανισμών, που απασχολούν μαζί με την ΕΡΤ συνολικά 7.000 εργαζομένους, που θα ολοκληρωθεί μέσα σε 9 μήνες από την υπογραφή των αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων. Μετά την ΕΡΤ θα ακολουθήσουν η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, ο ΟΔΔΥ, το ΕΙΝ, το ΕΘΙΑΓΕ, ο ΟΣΚ, η ΔΕΠΑΝΟΜ, η Θέμις Κατασκευαστική, ο ΕΟΜΜΕΧ, το ΙΓΜΕ και η συγχώνευση του Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος, του ΕΘΙΑΓΕ, του ΟΠΕΓΕΠ και του Οργανισμού Κατάρτισης ΔΗΜΗΤΡΑ.

Αντιδράσεις: