2/3/12

Χαράτσι πλέον μέσω Εφορίας

Το ειδικό τέλος μετά από 120 μέρες που θα μένει απλήρωτο θα μεταφέρεται στις εφορίες.
Αυτό είπε νωρίτερα ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΔΕΗ Κ.Στεριώτης.

Το ρεύμα θα κόβεται μόνο οταν το ποσό του λογαριασμού του ρεύματος και των Δημοτικών τελών που είναι απλήρωτο ξεπερνάει το ποσό του ειδ.τέλους (χαρατσιού) του 2011 (Α+Β δόση). Βεβαια το χαράτσι δεν χαρίζεται αφου μεταφέρεται στις ΔΟΥ.

Αντιδράσεις: