31/10/11

Κλειστά τα Τέμπη από 1/11/2011 έως 5/12/2011Πραγματοποιούνται έλεγχοι και εργασίες συντήρησης (απομάκρυνση βράχων, καθαρισμός, συντήρηση ή αποκατάσταση δικτύων).Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα Ελβετών Αλπινιστών καθώς το ανάγλυφο της περιοχής παρουσιάζει πολλές ιδιαιτερότητες και σημαντικό βαθμό δυσκολίας.
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα διακοπών:


Αντιδράσεις: