31/10/11

Από 1/11/2011 το νυχτερινό ρεύμα

Από την 1/11/2011 έως 30/4/2012 θα ισχύσει και φέτος το «νυχτερινό ρεύμα» στις απογευματινές ώρες 15:30 μ.μ. έως τις 17:30 μ.μ. και στις νυχτερινές ώρες από τις 02:00 π.μ. έως τις 08:00 π.μ.

Αντιδράσεις: