28/9/12

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Ολιγόλεπτες διακοπές στην κυκλοφορία των οχημάτων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου θα γίνουν 29/09/2012 το πρωί, από τις  9.00 έως τις 11.00.

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται εκ περιτροπής στα δύο ρεύματα, για μικρά χρονικά διαστήματα που δε θα ξεπερνούν σε διάρκεια τα πέντε λεπτά. Στο συγκεκριμένο δίωρο προβλέπεται να γίνουν περίπου 10 διακοπές.


Οι έκτακτες αυτές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν, σύμφωνα με την εταιρεία ''Γέφυρα Α.Ε'',
''για τις ανάγκες γυρίσματος εμπορικού φιλμ για λογαριασμό εταιρείας διεθνούς εμβέλειας, που θα προβάλει τη χώρα στο εξωτερικό''.

Αντιδράσεις: